วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

12โรง งบ 5000001.เเจ้งโรงเรียนที่ได้งบ 500000 บาท 12 โรง 


ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
งบประมาณ
รายละเอียดการดำเนินงาน
หมายเหตุ
1
โคกม่วงประชาสรรค์
โคกม่วง
โนนสัง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

2
ชุมชนนาคำไฮวิทยา
นาคำไฮ
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

3
ร่มเกล้า
โนนทัน
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

4
บ้านบกโนนเรียง
บ้านพร้าว
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

5
บ้านนาเลิง
โนนขมิ้น
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

6
โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
ป่าไม้งาม
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

7
หัวนาศึกษาวิทย์
หัวนา
เมือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

8
หนองแกสระแก้ววิทยา
หนองแก
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

9
บ้านทรายมูล
ทรายทอง
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

10
บ้านดอนเกล็ด
ยางหล่อ
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

11
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

12
บ้านโนนสำราญสมสนุก
นากอก
ศรีบุญเรือง
500,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รวมงบประมาณ
6,000,000